מודלים אנליטיים
וסימולציה

• עיצוב מערכות תומכות החלטה ייעודיות (DSS), בשימוש בכלים המתקדמים בעולם, לרבות:

• Arena 

• Supply Chain Guru

• QLIKVIEV

• SIMATIC IT PREACTOR APS

• NETSTOCK

• ניתוח כדאיות כלכלית והערכת התרומה מיישום תהליכים ושיפור שיטות

• אופטימיזציית מלאי - מדיניות וכלים

• אופטימיזציית פריסת תשתיות - מפעלים, מרכזי הפצה ו hubs

• אופימיזציית קיבולות ותשתיות ייצור

• תכנון ועיצוב מערכות BI/BA, לווי ארכיטקטורה, לווי יישום ומבחני קבלה

• ניתוח ביצועים, מדידה ובקרה

צור קשר

____