תכנון פונקציונלי
ופתרונות אוטומציה

• תכנון תוכניות אב למפעלים ומרכזים לוגיסטיים

• תכנון קונספטואלי – העמדה, תחבורה, תנועת חומר, תהליכי עבודה

• תכנון פונקציונאלי – פתרונות אחסון , שינוע , ליקוט והעמסה, תוך חשיפת הלקוח למגוון פתרונות רלוונטים לצרכים הייחודיים לו

• גיבוש תוכנית עסקית לאישור השקעות הוניות וניתוחי כדאיות כלכלית

• ניתוח השוואה ובחירת טכנולוגיות ציוד ( (MHE- ממוכן/ידני/אוטומטי

• תכנון מפורט למערכות אחסנה ושינוע – פיזי ותהליכי מידע, הכנת מפרטים בינ"ל, ניהול בחירת ספקים, אישורי הנדסה, פיקוח ייצור והקמה, הגדרת ובצוע בדיקות קבלה, ramp up, מסירה.

• ניתוח, בחינת כדאיות, תכנון ויישום של פתרונות אוטומטיים

• איפיון מערכות הבקרה והניהול הלוגיסטיות באתר : MFC, WCS, WMS

• תכנון וליווי המעבר לאתר החדש

• התאמה על פי כדאיות עבור:

• מסחר אלקטרוני

• אחסון והפצה

• מרכזי הכנת הזמנות

• תעשייה

צור קשר

____