ניהול
התפעול

• תכנון תהליכים עסקיים (BPR)

• רכש מיקור והצטיידות

• תכנון תהליכי השקת / פיתוח מוצר חדש (NPI/NPD)

• תכנון ייצור וזימון היצור במשאבים מוגבלים (finite capacity scheduling)

• מצוינות תפעולית ושיפור ביצועים (OX)

• מצוינות בשירות (CX)

• מצוינות בתפעול מערכי מכירה (SX)

• מיקור חוץ -  Contracted Manufacturing(OEM, ODM)

• מיצוי קיבולות ותשתיות קיימות: שיפור נצילות, תפוקות, ביצועים  ויעילות ציוד כוללת (OEE)

• בחינת וגיבוש מודל תפעולי תואם לאסטרטגיה עיסקית

• מדדי בצוע ובקרה (KPI)

צור קשר

____