אנו מסייעים ללקוחותינו לבסס רשתות אספקה מוכוונת ביקוש לסגמנטי לקוח ותהליכים חוצי ארגון

לתמיכה במחוללים העסקיים שלהם “

Programa, tedarik zinciri, operasyon yönetimi, lojistik, malzeme akış tasarımı, analitik modelleme ve simülasyon konularında uzmanlaşmış bir uluslararası yönetim danışmanlığı ve mühendislik firmasıdır.

Önemli maliyet tasarrufları sağlayacak etkin, somut iyileştirme, geliştirme ve uygulamalar ile değer yaratarak, İş ortağımız müşterilerimize pazarda rekabet avantajı sağlamaktayız.

Bakış açımızdaki en önemli farkımız, kurum içi tüm iş fonfsiyonlarına bütüncül yaklaşımımız ile yaratıcı işlevsel uzmanlığı birleştirmek.

Programa’nın, yenilikçi, yeni çözümler bulma ve uygulama konularındaki yetenekleri, çokuluslu şirketlerin dünya pazarında sürdürülebilir rekabet avantajı yaratmalarını sağlamaktadır.

Programa ekipleri, ister fonksiyonel bir hizmet sunsun ya da uçtan uca tedarik zincirini yeniden yapılandırsın, projenin gereksinimlerine uygun uzmanlardan oluşturulur. Sonuç olarak, Programa çözümleri her zaman müşterilerin ihtiyaçlarına ve faaliyet gösterdikleri kurum kültürüne uyarlanmış çözümlerdir. 

צור קשר

____